បាតុកម្មនៅថៃ

ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ នៅរាជធានីបាងកក របស់ប្រទេសថៃ មានការរំជើបរំជួលជាខ្លាំង ដោយមានហ្វូងមហាជន បាននាំគ្នាទៅធ្វើបាតុកម្ម ទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ ទក្សិណ ជិណវ័ត្រ ពីមុខដំណែង។

លោកទក្សិណ ជិណវ័ត្រ មិនយល់ស្របចំពោះការបណ្ដេញលោកចេញពីដំណែងនេះ ហើយបានធ្វើការ កំណត់ពេលបោះឆ្នោតមុនអណត្តិ ដោយចាប់ផ្ដើមនៅខែមេសាខាងមុខនេះ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: