ប្រទេសលាវចេញកាក់សម្រាប់ចាយវាយ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារជាតិលាវ បានកំពុងបញ្ជូលសំណើ ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការពិចារណាដើម្បី បោះពុម្ពកាក់។

ប្រធានស្ដីទីធនាគារជាតិលាវ លោក ភូមិភេត ខាំភូមិវង្ស បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី២១ កុម្ភៈ នេះថា ប្រភេទកាក់ថ្មីនេះ នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ២០១០។​ប្រភេទកាក់នេះមានចាប់ពី ១០០ ៥០០ និង១០០០គីប។

ថ្មីៗនេះ ប្រទេសលាវ បានចេញប្រភេទក្រដាសប្រាក់ថ្មី ប្រភេទ៥០០០០គីប ដើម្បីសម្រួលដល់ការចាយវាយរបស់ប្រជាជន។

ប្រភេទកាក់នេះ អាចជួយសម្រួល ដល់ប្រជាជនក្នុងការចាយវាយតម្លៃតូចៗ និងប្រើប្រាស់សម្រាប់ ទូរស័ព្ទ ឬសម្រាប់ថ្លៃរថយន្តក្រុងជាដើម។

ប្រទេសលាវធ្លាប់ប្រើប្រាស់កាក់ម្ដងរួចមកហើយការពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុន ក៏ប៉ុន្តែ ដោយសារ កាក់មិនមានប្រជាប្រិយភាព ទើបបណ្ដាលឲ្យមានការឈប់ប្រើប្រាស់៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: