ទេសចរណ៍វៀតណាម កម្ពុជា

 

បច្ចុប្បន្ននេះ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរណ៍ពីប្រទេសវៀតណាម ទៅកម្ពុជា និងពីប្រទេសកម្ពុជា ទៅវៀតណាម បានកើនចំនួនយ៉ាងច្រើនសម្បើម។

ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ និងដឹកអ្នកដំណើររបស់ប្រទេសវៀតណាម Sapaco បានបន្ថែមការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ ពីទីក្រុងហូជីម៉ិញ ប្រទេសវៀតណាម ទៅទីក្រុងភ្នំពេញ របស់ប្រទេសកម្ពុជា ៤លើកក្នុង១ថ្ងៃ គឺនៅម៉ោង ៦.៣០/៨/៩ និងម៉ោង១១ ដោយសារតែកំណើនទេសចរណ៍ និងអ្នកដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទាំង២នេះ កើនឡើងជាប្រចាំ។

ភាគច្រើនអ្នកក្រុងហូជីម៉ិញមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា គឺទៅមើលវត្ត រាជវាំង របស់ប្រទេសនេះ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងប្រាសាទនគរវត្ត នៅខែត្រសៀមរាបផងដែរ។ ចំណែកឯអ្នកភ្នំពេញវិញ ចូលចិត្តទៅទស្សនាទីក្រុងហូជីម៉ិញ និងភាគច្រើន ទៅព្យាបាលជំងឺ ព្រោះតម្លៃព្យាបាល នៅប្រទេសវៀតណាម ថោកជាងបណ្ដាលប្រទេសនានានៅភូមិភាគ។

តម្លៃសំបុត្ររថយន្តក្រុងពីទីក្រុងហូជីម៉ិញ ទៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រមាណ 145,000 ដុង ដល់ 190,000 ដុង និងពីទីក្រុងភ្នំពេញ ទៅទីក្រុងហូជីម៉ិញវិញ មានចាប់ពី ៧ ៨ ដល់ ១២ដុល្លារ អាមេរិក៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: