ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីទៅដល់ភូមា

 

ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី ស៊ូស៊ីឡូ បាមបាំង យុទ្ធូយូណូ បានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា និងបានទៅដល់ប្រទេសភូមាហើយ នៅថ្ងៃពុធ ទី១ មីនា នេះ។

មេដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសភូមា ឧត្ដមសេនីយ៍ ថាន ឆ្វេយ៍ (Than Shwe) បានមកទទួលលោកប្រធានាធិបតី និងលោកស្រីទី១ របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នៅឯព្រលានយន្តហោះ អន្តរជាតិ ក្រុងយ៉ាងកូង។

លោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី នឹងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសភូមា រយៈពេល២ថ្ងៃ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: