អររូយូ ប្រកាសប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ន

ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន លោកស្រី ហ្ក្លូរីយា ម៉ាកាប៉ាហ្កាល អររូយូ បានដាក់ហ្វីលីពីនក្នុងភាពមានអាសន្ន ដោយប្រើសិទ្ធិប្រធានាធិបតី នូវច្បាប់អជ្ញាសឹក តាមប្រកាសលេខ ១០១៧ ក្នុងឋានៈលោកស្រី ជាប្រធានាធិបតី ប្រទេសនេះ។

ចលនាប្រជាជនបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ដើម្បីបណ្ដេញលោកស្រី ចេញពីដំណែង ប្រធានាធិបតី។

មេនគរបាលជាតិហ្វីលីពីន បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ទាហាន និងប៉ូលីស បះបោរ មានផែនការចាប់យកព្រលានយន្តហោះ និងទីស្នាក់ការនគរបាលជាតិ។ អជ្ញាធរបានធ្វើឲ្យ បរាជ័យការប៉ុនប៉ង ធ្វើរដ្ឋប្រហារពីរ នៅថ្ងៃ១៤មករា និង១៨កុម្ភៈ នៅមុនការប៉ុងប៉ងទី៣ ដែលនាំឲ្យលោកស្រី ប្រធានាធិបតី ប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន។

កាលពីថ្ងៃពុធ លោកស្រីប្រធានាធិបតី អររូយូ បានសន្យាលុបចោលការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន ក្នុងពេលឆាប់ៗ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: