វៀតណាម កម្ពុជា បើកផ្សាររួចពន្ធ

 

ប្រទេសវៀតណាម និងកម្ពុជា បានបើកផ្សារលក់ទំនិញរួចពន្ធ នៅឯតំបន់ព្រំដែនរបស់ប្រទេស ទាំងពីរ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ម៉ុក បៃ ដែលស្ថិតក្នុងខែត្រ តាយ និញ។

ផ្សារនេះកសាងដោយក្រុមហ៊ុនសំណង់ឈ្មោះ សាយហ្កន ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហូជីម៉ិញ និងក្រុមហ៊ុន សាយហ្កន ត្រេនឌីង ហ្ក្រូប ដោយមានតូបជាង២០០ និងមានភោជនីយដ្ឋានមួយ ផងដែរ។

រាល់ទំនិញដែរលក់នៅក្នុងទីផ្សារនេះ គឺជាទំនិញដែររួចពន្ធ ហើយអ្នកទិញអាច ទិញបានរហូតដល់ ៥០០០០០ វៀតណាមដុង (ប្រមាណ៣១ដុល្លារ) ក្នុង១ថ្ងៃ។

មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជា បានជួលតូបប្រហែល១ភាគ៣ នៃតូបទាំងអស់ដែលមាន នៅក្នុងផ្សារ ហើយនៅសល់ទាំងប៉ុន្មាន គឺជារបស់ពាណិជ្ជករ វៀតណាម។

តាយ និញ មានចម្ងាយជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសកម្ពុជា ជាង២៤០គីឡូម៉ែត្រ ហើយក្រៅពីច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ម៉ុក បាយ នៅមានច្រកក្រៅផ្លូវការជាង១៤ទៀត ដែលជួយបង្កើន សន្ទុះពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ។

ផ្លូវហាយវេយ៍អាស៊ី ដែលភ្ជាប់មកប្រទេសវៀតណាម ជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងមួយចំនួន ក៏និងឆ្លងការខែត្រនេះដែរ៕

រាយការណ៍ដោយ Quang Thuan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: