អ៊ែរ៍អាស៊ីសំឡឹងការហោះហើរទៅលាវ និងភូមា

 

លោក តូនី ហ្វេរ៍នានដេស ប្រធានសេវាក្រុមហ៊ុនអ៊ែរ៍អាស៊ី បានមានប្រសាសន៍ថា ក្រុមហ៊ុន បានធ្វើការចរចា ជាមួយប្រទេសលាវ រួចរាល់ហើយ ហើយក្រុមហ៊ុនមានផែនការ ចាប់ផ្ដើមការចរចា ជាមួយប្រទេសភូមាបន្តទៀត។

“ក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់យើង មានផែនការហោះហើរទៅកាន់គោលដៅចំនួន ៨ក្នុងទ្វីបអាស៊ី និងគោលដៅរបស់យើងតទៅ គឺប្រទេសលាវ និងភូមា ហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានការអនុញ្ញាត ពីរដ្ឋាភិបានប្រទេសទាំងពីកាលណា យើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការហោះហើរភ្លាម” លោក ហ្វេរ៍នានដេស មានប្រសាសន៍ តាមកាសែត ដេអស្តារ៍ របស់ម៉ាឡេស៊ី។

បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអ៊ែរ៍អាស៊ី បានធ្ចើការហោះហើរជាង៦០ផ្លូវ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា វៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ ហ្វីលីពីន ម៉ាកាវ ស៊ីមីន និងប្រទេសសិង្ហបុរី ដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃ។ 

លោក ហ្វេរ៍នានដេស បានមានប្រសាសន៍ទៀតថា ទាំងនេះគឺដើម្បីកសាងឈ្មោះក្រុមហ៊ុន អ៊ែរ៍អាស៊ី ឲ្យល្បីដូចជា ក្រុមហ៊ុន ម៉ាកដូណាល់ និងស្តារ៍បាកស៍ និងដើម្បីធ្វើឲ្យ អ៊ែរ៍អាស៊ី ជាតួតំណាងនៅអង់គ្លេស និងអាមេរិក ទៀតផង៕ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: