កម្ពុជា លាវ លើកស្ទួយចំណងសាមគ្គីភាព

ចំណងសាមគ្គីភាព រវាងប្រទេសជិតខាងទាំង២ កម្ពុជា និងលាវ ត្រូវបានពង្រឹង នៅក្នុងបណ្ដាឆ្នាំថ្មីៗនេះ ប្រសាសន៍លោក ខាំតៃ ស៊ីផាន់ដន ប្រធានាធិបតីលាវ និងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា នរោត្ដម សីហមុនី ដែលព្រះអង្គបានយាងធ្វើទស្សនកិច្ច ជាផ្លូវរដ្ឋ ទៅប្រទេសលាវ កាលពីថ្ងៃ១៤ ដល់១៦ មីនា នេះ។

នៅក្នុងសន្នីសីទរួមមួយ ក្នុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ភាគីទាំង២ បានលើកឡើងកិត្តិយស ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ និងចំណងមិត្រភាពជាប្រពៃណី រវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំង២ លាវ និងកម្ពុជា ក៏ដូចជាកិច្ចសហការជាច្រើនទៀត រវាងប្រទេសទាំង២។

នៅក្នុងឱកាសនេះ ភាគីទាំង២ បានអះអាងគ្នាទៅវិញទៅមក អំពីកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងលទ្ធផលថ្មីៗ ដែលប្រទេសទាំង២សម្រេចបាន។ ភាគីទាំង២សន្យា បន្តរក្សា អភិវឌ្ឍជាមិត្រភាព ក្នុងន័យបំពេញផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជន នៃប្រទេសទាំង២។

ប្រធានាធិបតីលាវ ខាំតៃ ស៊ីផាន់ដន បានយល់ព្រមទទួលសំណើអញ្ជើញ បំពេញទស្សនកិច្ចនៅ កម្ពុជា ពីសំណាក់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ក្នុងពេលសមស្របមួយ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: