មហាសន្នីបាតបក្ខកុម្មុយនីស្តលាវ

 

អ្នកដឹកនាំអំណាចបក្ខកុម្មុយនីស្តលាវ បានអះអាងពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដែលបក្ខបានដឹកនាំតាមផ្លូវដ៏ ត្រឹមត្រូវ ដោយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ ប្រទេសលាវ បានកើនឡើងខ្ពស់ ពី៧.៥ ភាគរយ ទៅ៨.០ ភាគរយ ក្នុងរយៈឆ្នាំ២០០៦ នេះ រហូតដល់ឆ្នាំ២០១០។ រហូតដល់សាធារណៈរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតលាវ នឹងប្រកាស ឲ្យប្រើផែនការអភិវឌ្ឈន៍រយៈពេល៥ឆ្នាំថ្មី។

បក្ខប្រជាជន បដិវត្តលាវ បានបើកមហាសន្នីបាតបក្ខ លើកទី៨របស់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ (១៨មីនា) នេះ ដោយមានការរាយការណ៍ពីដំណើរការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំកន្លងទៅ តាំងតែអំពី ការប្រជុំលើកទី៧របស់បក្ខ កាលពីឆ្នាំ២០០១ ដោយធ្វើការវិគ្រោះ ស្ថានការមួយចំនួន និងលើកផែនការសម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខ។

ក្នុងពេលថ្លែងបើកអង្គសន្នីបាត ប្រធានមជ្ឈឹមបក្ខប្រជាជន បដិវត្តលាវ និងជាប្រធានាធិបតីលាវ ឯឧ ខាំតៃ ស៊ីផាន់ដន បានមានប្រសាសន៍ ពីផលសម្រេចនៃ ដំណើរការនយោបាយរបស់ប្រទេស ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំកន្លងទៅ ដោយធ្វើឲ្យប្រទេសមានការរីកចម្រើន ដូចជាបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាជន ដោយមានការអភិវឌ្ឍឡើងជាលំដាប់។

ផលលំបាករបស់ប្រទេសលាវ នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍបានជួបប្រទះ ក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួននោះ ការតម្លៃប្រេងសាំង ដែលចេះតែកើនឡើងថ្លៃ។

ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ សបប លាវ គឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ច កើនឡើងខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងភូមិភាគ ដូចជាកម្ពុជា ដែលមានអត្រាកើនឡើង ជីឌីភី ៥.៣ភាគរយ ឥណ្ឌូនេស៊ី ៣.៥ភាគរយ ម៉ាឡេស៊ី ៣ភាគរយ ហ្វីលីពីន ៣.៩ភាគរយ ថៃ ៤ភាគរយ និងវៀតណាម ប្រមាណ ៧.៥ភាគរយ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: