កុមារីកម្ពុជា ស្លាប់ដោយរោគគ្រុនផ្ដាសាយបក្សី

 

ប្រទេសកម្ពុជាបានស្លាប់ជនជាតិខ្លួនម្នាក់ទៀតហើយ ដោយមេរោគគ្រុនផ្ដាសាយបក្សី។ ក្មេងស្រី មន វុទ្ធី មកពីស្រុកគងពិសី ខែត្រកំពង់ស្ពឺ បានស្លាប់បន្ទាប់ពីនាង បានទៅប៉ះពាល់មាន់ដែលឈឺ នឹងក្រោយមកបានងាប់។

ពេលនេះ សមត្ថកិច្ចសុខាភិបាល កំពង់ពិសោធន៍មនុស្សចំនួន៤២នាក់ ដើម្បីរកមើលវីរុស ហេសហ្វាយអិនវ័ន បន្ទាប់ពីពួកគេទាំងនោះមានទំនាក់ទំនង ផ្ទាល់ជាមួយកុមារី ដែលបាត់បង់ជីវិតនោះ។

នេះជាករណីស្លាប់លើកទី៥ហើយ នៅប្រទេសកម្ពុជា និងជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំនេះ ដែលមានមនុស្សស្លាប់ដោយ រោគគ្រុនផ្ដាសាយបក្សី៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: