ពិព័រណ៍ វៀតណាម លាវ ថៃ បើកនៅដាណាង

 

ការតាំងពិព័រណ៍ផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ច វៀតណាម លាវ ថៃ បានបើកឡើងហើយកាលពីថ្ងៃ២៥ មីនា នេះនៅកណ្ដាលក្រុងដាណាង។

ការតាំងពិព័រណ៍នេះ បានបើកឱកាសឲ្យសហគ្រិន និងស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ច នានា អាចផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ និងបង្កើនការវិនិយោគទុន នៅក្នុងប្រទេស វៀតណាម លាវ និងថៃ។

ការតាំងពិព័រណ៍នេះ មានការចូលរួមពីបណ្ដាសហគ្រិនចំនួន១១២ ដោយរួមមានមកពីប្រទេសថៃ១០ និង៥មកពីលាវ។ មានសហគ្រាសចំនួន១០ មកពីប្រទេសចិន ក៏បានចូលរួមផងដែរ។

ផលិតផលឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ ស្បែកជើង អេឡិចត្រូនិច សេរ៉ាមិច និងផលិតផលសិប្បកម្ម ត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញ នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះ។

ពិព័រណ៍ដែលមានរយៈពេល៥ថ្ងៃនេះ ក៏មានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្ដីអំពីឱកាសវិនិយោគ ការបង្ហាញមូដសំលៀកបំពាក់ និងការសម្ដែងតន្ត្រីផងដែរ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: