រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីទៅភូមា

 
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ី ជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីភូមា ឧត្ដមសេនីយ៍ សូវិន

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ី សៃអេត ហាមិត អាល់បារ៍ បានទៅដល់ក្រុងយាងកុង ប្រទេសភូមា កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ២៣ មីនា កន្លងទៅនេះ ក្នុងឋានៈជា តំណាងបណ្ដាអ្នកដឹកនាំក្រុមប្រទេសអាស៊ាន ដើម្បីសិក្សា ពីដំណើរការបដិរូបប្រជាធិបតេយ្យ របស់រដ្ឋបាលទាហានភូមា។

ការអនុញ្ញាតិឲ្យតំណាងក្រុមប្រទេសអាស៊ាន ទៅភូមាបំពេញភារកិច្ចខាងលើនេះ គឺជាការព្យាយាមរបស់ក្រុមប្រទេសអាស៊ាន ឆ្លើយតបទៅនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបដែលបានដាក់ការកៀបសង្កត់ ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាហានភូមា ទទួលបដិរូបរបបប្រជាធិបតេយ្យ នឹងធ្វើការដោះលែង លោកស្រី ស៊ូជី ដោយគ្មានល័ក្ខខ័ណ្ឌ។

លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ី បានទៅប្រទេសភូមា ២លើកហើយក្នុងខែមីនា នេះ។ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: