វត្តព្រះកែវ នៅវៀងច័ន្ទន៍

 

វត្តព្រះកែវ សាងឡើងនាពស ២១០៦ ក្នុងរាជសម័យ ព្រះចៅ ជ័យជេដ្ឋាធិរាជ នឹងបានអញ្ជើញព្រះកែវមរកត ពីក្រុងហ្លួងព្រះបាង មកប្រតិសដ្ឋាន រហូតដល់ពស ២៣២១ កងទ័ពក្រុងធនបុរី បានលើកទ័ពវាយអាណាចក្រលានជាង និងស្រីស័តនាគនហុត ដោយមានការកែនប្រជាជន និងទ្រព្យសម្បត្តិ ទៅជាមួយជាច្រើន រួមទាំងអញ្ជើញព្រះកែវមរកត ទៅប្រថ័បនៅក្រុងធនបុរីផងដែរ។

តាមប្រវត្តិចារិករបស់លាវ ព្រះកែវមរកត ត្រូវអញ្ជើញទៅប្រតិស្ឋាន នៅឯវត្តស្រីរ័តនមហាសាស្តារាម ឬវត្តព្រះកែវ នៅក្រុងទេព តាំងតែ ថ្ងៃទី២២ មីនា ពស២៣២៧ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។

ចំណែកឯវត្តព្រះកែវ នៅឯក្រុងវៀងច័ន្ទន៍ លាវបានអនុរក្ស ធ្វើជាសារៈមន្ទីរ ដោយប្រមូលរួបរួមវត្ថុមានតម្លៃ យ៉ាងច្រើន ជាពិសេសព្រះពុទ្ធរូប សាស្ត្រាស្លឹករឹត ភាសាបាលី ភាសាខ្មែរ និងបុរាណវត្ថុ ជាច្រើនផ្សេងទៀត៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: