ប៊្រុយណេបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងជំងឺ

 

រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាល ប៊្រុយណេ បានដាក់ចេញនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺ ដៃជើង និងមាត់ នៅក្នុងប្រទេស។

បើទោះបីជាជំងឺនេះ មានការស្រាកស្រាលចុះ ចាប់តាំងពីថ្ងៃ១៧ មីនា នេះក៏ដោយ ស្ថានភាពនេះ នៅមិនទាន់ស្ថេរភាពទេ លោករដ្ឋមន្រ្តីបានមានប្រសាសន៍។

ហេតុនេះហើយ ទើបមានការស្នើសុំឲ្យសាធារណជន បន្តការសម្អាតខ្លួនប្រាណ ជាពិសេស ធ្វើការលាងដៃ ជាមួយនឹងទឹកស្អាត និងសាប៊ូ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

កាលពីម្សិលម៉ិញនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលប៊្រុយណេ បានប្រកាសពីស្ថានភាពថ្មីបំផុត នៃជំងឺដៃជើង និងមាត់ នេះ នៅក្នុងប្រទេស។

កានពីថ្ងៃទី២៥ មីនា នេះ មាន១៤ករណី ត្រូវបានកត់ត្រាទុក ដោយមាន៧ករណី នៅស្រុកមូរ៉ា ២នៅបេលេត និង៥ករណីនៅទូទង់។ គ្មានករណីណាមួយកើតឡើងនៅស្រុក តែមបូរុង ទេ។ ចាប់តាំងពីដើមខែនេះមក មាន៣៦៨ករណី ត្រូវបានកត់ត្រា៕ 

One Response to “ប៊្រុយណេបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងជំងឺ”

  1. csrhvnejqw Says:

    fetish boys suck dick

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: