កុមារកម្ពុជាស្លាប់ម្នាក់ទៀត

ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា មានកុមារាម្នាក់ទៀតរបស់ប្រទេសនេះ បានស្លាប់ដោយ មេរោគ អេហ៥អិន១ ដែលជាបុព្វហេតុជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបក្សី។

កុមារាដែលស្លាប់នេះ មានអាយុ១២ឆ្នាំ មកពីខែត្រព្រៃវែង ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ៩០គីឡូម៉ែត្រ ពីទីក្រុងភ្នំពេញ។

នេះគឺជាករណីស្លាប់លើកទី៦ ហើយរបស់ប្រទេសនេះ និងជាជនរងគ្រោះទី២ នាឆ្នាំនេះ បន្ទាប់ពីកុមារីម្នាក់បានស្លាប់ ដោយជំងឺនេះដែរ នៅឯខែត្រកំពង់ស្ពឺ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ៕


ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបិទផ្ទាំងឃោសនា ផ្ដល់ចំណេះដឹងការពាររោគ គ្រុនផ្ដាសាយបក្សី នៅក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃពុធ (៥ មេសា) ខណៈដែលមានក្មេងប្រុស វ័យ១២ខួប បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតម្នាក់ទៀត បណ្ដាលមកពីមេរោគ អេហ៥អិន១ ដែលជាសាហេតុរបស់រោគនេះ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: