បុណ្យចក្រីនៅប្រទេសថៃ


 

ព្រះមហាក្សត្រថៃ ព្រះបាទភូមិពល អតុល្យតេជ ព្រះជន្ម៧៨ព្រះវស្សា កំពុងប្រណំសំពះ ព្រះបរមរូប ស្ដេចរាមាទី១ ជាកិត្តិយស ចាប់ផ្ដើមបុណ្យរាជវង្សចក្រី នាទីក្រុងបឹងកក់ កាលពីថ្ងៃទី ៦ មេសា ២០០៦នេះ។

ប្រទេសថៃប្រារព្ធបុណ្យចក្រី ជាថ្ងៃដែលរាជវង្សនេះ គ្រប់គ្រងប្រទេសថៃ ជាងរយៈ២០០ឆ្នាំ។ បុណ្យចក្រី ជាបុណ្យជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ៕


រាជវង្សចក្រី នៃអាណាចក្រថៃ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: