ប្រទេសលាវចាត់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

ប្រទេសលាវ បានចាត់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ខ្លួន យ៉ាងអធឹកអធម។ នៅឯខែត្រហ្លួងព្រះបាង ដែលជាតំបន់ទេសចរ យ៉ាងស្រស់បំព្រង របស់ប្រទេសនេះ មានចាត់ក្បួន ហែរអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំ ដោយមាន ប្រជាជនតំបន់ រួមអ្នកទេសចរបរទេស ចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករ៕

 
 
 
 
 

 
 
  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: