សិក្ខាសាលា អាស៊ាន+៣ នៅកូឡាឡាំពួរ

ដោយ រូសលី អេប៊ីឌីន យ៉ាហយ៉ា

យុវជនជាង៦២នាក់ + ៣ (ចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េ) រួមទាំងប្រ៊ុយណេ ដារូសសាឡាម បានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលយុវជនអន្តរជាតិ នាទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ពីថ្ងៃ១៤ ដល់១៩ ឧសភា។

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានប្រធានបទថា "តម្លៃជាសាកល សម្រាប់អភិវឌ្ឍយុវជន ប្រកបដោយនិរន្តរភាព" មានគោលបំណងបំពាក់បំប៉ន តម្លៃវិជ្ជមាន ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមទាំងអស់ ដើម្បីផ្សព្ធផ្សាយសេចក្ដីសុចរឹត ទំនួលខុសត្រូវ សុខមាលភាពសង្គម និងភាពវិជ្ជាជីវៈ។

សិក្ខាសាលាត្រូវបានសហការរៀបចំ ដោយមជ្ឈមណ្ឌលយុវជនអន្តរជាតិ នាក្រុងកូឡាឡាំពួរ និងក្រសួងយុវជន និងកីឡារបស់ម៉ាឡេស៊ី ដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសំណាក់ គណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការយុវជនអាស៊ាន (CAYC) រួមនិងក្រុមប្រឹក្សាយុវជនម៉ាឡេស៊ី (MYC)។

ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនប្រ៊ុយណេ (MBB) ត្រូវបានតំណាងដោយក្រុម ពូត្រា សេនី ដឹកនាំដោយ មុហ៍ដ ហ្សេហ្វ្រី អេរីហ្វហ្វ៍ រួមនឹងនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ ពូត្រា ម៉ាឡេស៊ី មុហ៍ដ ស្សាហ៍រីន ប៊ីន ហច មេតូសសីន។

សិក្ខាសាកាត្រូវបានរៀបចំដោយចំពេល គណៈកម្មការ១៥ ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានជាតិ CAYC ដែលត្រូវបានចូលរួមដោយ ប្រធាន​ MBB សាស្ត្រាចារ្យ ម៉ាដយ៉ា ដរ ហច អេបដ៍ ហាមីដ អនុប្រធាន ពហ្ក៍ ហច សូហៃមី ភហ្ក៍ ហច អេបដ៍ វ៉ាហ៊ីដ និងអគ្គលេខា ហច ចាវ៉ាវី ងច អេហម៉ាដ។

កិច្ចប្រជុំរបស់ CAYC បានតែងតាំង រីឆារ៍ដ អេលវីន ម ណាលូពតា មកពីប្រទេសហ្វីលីពីន ជាប្រធាន CAYC ខណៈដែល ហា សំណាង មកពីប្រទេសក័ម្ពុជា ជាអនុប្រធាន, សូប្រី អេហម៉ាដ មកពីម៉ាឡេស៊ី ជាអគ្គលេខា ដវី ហ្វាចារ កូឌ្រី មកពីឥណ្ឌូនេស៊ី ជាភូឈួយអគ្គលេខា និងពហ្ក៍ ហច សូហៃមី មកពីប្រ៊ុយណេ ជាហិរញ្ញិក៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: