អាកាសយានដ្ឋាន ឆាងហ្កី ឈ្នះរង្វាន់ Skytrax​ “អាកាសយានដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ” ជាលើកដំបូង

 

អាកាសយានដ្ឋានឆាងហ្កី របស់ប្រទេសសិង្ហបុរី បានឈ្នះ រង្វាន់រង្វាន់ ស្កាយត្រាស៍ "អាកាសយានដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ" ជាលើកដំបូង ដោយយកឈ្នះ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហុងកុង ដែលធ្លាប់ត្រូវបានកាន់ដំណែងនេះ រយៈពេល៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។

ស្កាយត្រាស៍ ជាភ្នាក់ងារស្ទង់មតិឯករាជ្យ ដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោក ពីមាត្រដ្ឋានរបស់អាកាសយានដ្ឋាន។

ឆាងហ្កី បច្ចុប្បន្ននេះ មានហាងលក់ទំនិញរាយ ជាង១៦០ និងមានជាង៦០ហាងលក់អាហារ និងភេសជ្ជៈ។

ការលក់ដូរនៅឯហាងដែលបានចុះឈ្មោះ មានកំណើន១០,៥% ក្នុងរយៈ៤ខែដើមឆ្នាំនេះ ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា កាលពីឆ្នាំទៅម៉ិញ៕

One Response to “អាកាសយានដ្ឋាន ឆាងហ្កី ឈ្នះរង្វាន់ Skytrax​ “អាកាសយានដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ” ជាលើកដំបូង”

  1. awyzjrpafc Says:

    male male older men spanking sites

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: