សណ្ឋាគារដនច័ន្ទផាលេស នឹងប្រកួតរង្វាន់ថាមពលអាស៊ាន

 

សណ្ឋាគារថ្នាក់ផ្កាយប្រាំទី១របស់ប្រទេសលាវ ដនច័ន្ទផាលេស ដែលជាសណ្ឋាគារដ៏ល្អជាងគេរបស់លាវ នឹងចូលរួមប្រកួតជាមួយសណ្ឋាគារ និងអាគារផ្សេងៗទៀត សម្រាប់រង្វាន់ ថាមពលអាស៊ាន ឆ្នាំ២០០៦ ដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅនគរហ្លួងវៀងច័ន្ទ នាសប្ដាហ៍នេះ។

ការប្រកួតនេះ នឹងចូលរួមពីសំណាក់គណៈកម្មការកាត់សេចក្ដីរបស់ ASEAN Energy Efficiency និង Conservation Best Practices Competition សម្រាប់អាគារដែលមានថាមពល ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ប្រទេសជប៉ុន។

អ្នកចូលរួមប្រកួត ភាគច្រើនជាអាគារសណ្ឋាគារ ពីប្រទេសសមាជិកអាសា៊ន លើកលែងភូមា ក័ម្ពុជា និងប្រ៊ុយណេ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: