ក័ម្ពុជាគ្រោងសាងសង់ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ ក្នុងទីក្រុងព្រះសីហនុ

ប្រទេសក័ម្ពុជាបានអនុម័តលើគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ
ក្នុងទីក្រុងព្រះសីហនុ ដែលជាទីក្រុងសំបូរទៅដោយឆ្នេរសមុទ្រ។

មន្រ្តីទំាំងឡាយនិយាយថា ពួកគេសង្ឃឹមថាការបើក នឹងពង្រីករមណីយដ្ឋានដើម្បី
ស្រូបយកខ្យល់អាកាសនេះនឹងអាចបង្កើនចំនួនទេសចរ។

លោក ស៊ុយ សុខ័ណ្ឌ អនុរដ្ឋលេខាធិកាអាកាសចរស៊ីវិលនិយាយថា អាកាសយានដ្ឋាន
ថ្មីនេះ នឹងអាចដឹកទេសចរដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសជិតខាងដែលធំជាង
មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសំបូរដោយឆ្នេរសមុទ្ទដ៏ស្រស់ស្អាត៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: