ថៃប្រារព្ធខួប៦០ឆ្នាំ គ្រងរាជ្យព្រះចៅផែនដី

ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះចៅភូមិពល អាតុល្យតេជ របស់ប្រទេសថៃ គឺជាព្រះមហាក្សត្រដែលគ្រងរាជយូរជាង ព្រះមហាក្សត្រអង្គណាទាំងអស់នៅក្នុងលោក។ ប្រទេសថៃបានប្រារព្ធ ខួប៦០ឆ្នាំនៃការគ្រងរាជ្យរបស់ ព្រះមហាក្សត្រខ្លួនយ៉ាងអធិកអធម ដោយមានយាងចូលរួមពីមហាក្សត្រនានា ក្នុងសកលលោកជាង២៥ប្រទេស។


ព្រះមហាក្សត្រថៃ និងមហាក្សត្រី យាងជួបប្រជារាស្ត្រ

ប្រជាជនថៃរាប់ពាន់នាក់រង់ចាំជួបព្រះភ័ក្ត្រមហាក្សត្រខ្លួន


ក្បួនទូកដែលគេចាត់ឡើងក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: