ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អ៊ែរ៍អាស៊ី បើកហោះហើរពីបាងកក ទៅយ៉ាងហ្កូន

 

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរតម្លៃថោក ថៃអ៊ែរ៍អាស៊ី (Thai AirAsia) នឹងបើកការហោះហើរត្រង់ពី ក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ទៅក្រុងយ៉ាងហ្កូន ប្រទេសភូមា នាខែសីហា នេះទៅហើយ។

ការបើកបរិការខ្សែផ្លូវថ្មីនេះ ជាខ្សែផ្លូវទី៩ហើយ របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មួយនេះ ដែលនឹងចាប់ធ្វើការហោះហើរ ពីថ្ងៃទី១៦ សីហា ២០០៦ នេះតទៅ។

យន្តហោះដែលយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការហោះហើរនេះ ជាប្រភេទយន្តហោះប៊ូអ៊ីង ៧៣៧ ដែលអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរបាន១៤៨នាក់។

ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍នៅភូមាកំពុងមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំង ដែលកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ មានអ្នកទេសចរបរទេស ចូលទៅទស្សនាប្រទេសភូមា មានចំនួន ៦០០.០០០ នាក់ ដែលកើនឡើង ៥៩% ពី៥ឆ្នាំកន្លងទៅ៕

One Response to “ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អ៊ែរ៍អាស៊ី បើកហោះហើរពីបាងកក ទៅយ៉ាងហ្កូន”

  1. wsuabyouys Says:

    cops gay leather

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: