ចូលក័ម្ពុជាធ្វើ “អ៊ី វីសា” បានមិនបាច់ទៅស្ថានទូត


អ្នកទេសចរដែលត្រូវធ្វើដំណើរមកក័ម្ពុជា អាចសុំវីសា តាមរបបអនឡាញ បានយ៉ាងងាយ មិនបាច់ទៅស្ថានទូតនាំបង់វេលា

ក្រសួងការបរទេសក័ម្ពុជា បានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់វិធីការសុំវីសា ចូលប្រទេសបែបអនឡាញហើយ។ អ្នកទេសចរគ្រាន់តែចូលវ៉ិបសៃត៍ របស់ក្រសួង និងបំពេញទម្រង់លិខិតសុំវីសាអនឡាញ (អ៊ី វីសា) និងចាយសាហ៊ុយបង់តាមប័ត្រក្រេឌីត តាមរបបអនឡាញ។

ការសុំវីសាអនឡាញ ធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរ មិនចាំបាច់ទៅឈរតម្រង់ជួរទៅបំពេញទម្រង់បែបបទសុំវីសានៅស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលក័ម្ពុជា នៅបរទេស តទៀតទេ សន្សំទាំងពេលវេលា និងថ្លៃធ្វើដំណើរ ដោយប្រើវេលាការអនុម័តត្រឹម៣ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកទេសចរគ្រប់គ្នា រួមទាំងអស់អ្នកទេសចរមកពីប្រទេសថៃ នឹងត្រូវសុំវីសា ដើម្បីចូលទៅប្រទេសក័ម្ពុជា លើកលែងអ្នកទេសចរក្រុមប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនគឺ ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ហ្វីលីពីន និងលាវ ដែលមិនចាំបាច់វីសា។

យ៉ាងណាក៏ដោយ អ៊ីវីសារបស់ប្រទេសក័ម្ពុជានេះ ប្រើសម្រាប់ការធ្វើដំណើរបានតែម្ដង ឬចូលចេញបានតែម្ដង មានអាយុប្រើប្រាស់៣ខែ រាប់ពីថ្ងៃចេញ និងអ្នកទេសចរអាចសំណាក់នៅរាជអាណាច័ក្រក័ម្ពុជា បានដល់៣០ថ្ងៃ ដោយអាចស្នើសុំបន្តអាយុបានទៀត។

អាចប្រើបានជាមួយច្រកអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញ និងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប ដោយអ្នកទេសចរត្រូវបង់តម្លៃក្នុងការធ្ចើវីសាអនឡាញ ជាចំនួន២៥ដុល្លារសហរ័ដ្ឋ តាមប័ត្រក្រេឌីតរបស់វីសា ឬម៉ាស្ទ័រកាត។

ចំពោះលិខិតឆ្លងដែនត្រូវមានអាយុប្រើការមិនទាបជាង៦ខែ និងត្រូវប្រើរូបថត ពីលិខិតឆ្លងដែនខ្លួនឯង ក្នុងរូបបែប  JPEG ឬ PNG ដើម្បីសុំអ៊ីវីសា ទាំងនេះជាសេចក្ដីរាយការណ៍របស់វ៉ិបសែត៍ក្រសួងការបរទេសក័ម្ពុជា http://evisa.mfaic.gov.kh/index.php?version=eng

One Response to “ចូលក័ម្ពុជាធ្វើ “អ៊ី វីសា” បានមិនបាច់ទៅស្ថានទូត”

  1. bkcsnnmbrg Says:

    ass licking male slaves

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: