ការប្រឡងជ្រើសរើសបវរកញ្ញានៅក័ម្ពុជា

 

ប្រទេសក័ម្ពុជានឹងធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខនារីសំរាប់ការប្រឡងបវរកញ្ញា
ពិភពលោកជាលើកទីមួយរបស់ខ្លួន ដែលបានខកខានអស់ពេលជាងមួយទសវត្សរ៍
មកហើយ។

ប៉ុន្តែបណ្តាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនិយាយថាការប្រកួតជ្រើសរើ់សសមត្ថភាពប្រហែលជាមិន
មានបញ្ជូលការប្រឡងសំលៀកបំពាក់មុជទឹកឡើយ។

លោក កឹម តុលា ប្រធានទីផ្សាសំរាប់ទំនាក់ទំនងពិភពលោក (Planet Communication)
ដែលជាអ្នករៀបចំការប្រកួតជ្រើសរើសបវកញ្ញាខ្មែរនិយាយថា ការប្រឡង ជ្រើសរើស
នេះនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងនៅខែក្រោយ ហើយ បេក្ខនារីដែលទទួលជ័យលាភី នឹងត្រូវ
បានគេប្រកាសឲ្យដឹងនៅខែតុលា។

លោកនិយាយថា ការរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសបវកញ្ញានេះ គឺដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិបាន
ស្គាល់អំពីវប្បធម៌ខ្មែរកាន់តែច្បាស់ឡើង។

បណ្តាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនិយាយថា បវកញ្ញាខែ្មរនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់
ចំនួន១ពាន់ដុល្លារអាមេរិក ហើយបេក្ខនារីដែលប្រឡងជាប់ទំនងជាបានចូលរួមក្នុង
ការប្រឡងជ្រើសរើស បវកញ្ញាពិភពលោកនាឆ្នាំក្រោយ៕

2 Responses to “ការប្រឡងជ្រើសរើសបវរកញ្ញានៅក័ម្ពុជា”

  1. តាខេម Says:

    សូម​ជ្រើសរើស​ស្បែក​ដែល​ អាច​ដាក់​យូនីកូដ​បាន​មិន​មានបញ្ហា

  2. សុភ័ក្ត្រ Says:

    ម៉ាស៊ីនខ្ញុំបើកមើលគេហទំព័រនេះគ្មានបញ្ហាទេ តែគេហទំព័រតាខេម បែរមានបញ្ហាវិញ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: