ក័ម្ពុជាបញ្ឈប់ការប្រកូតបវរកញ្ញា

 

រដ្ឋាភិបាលប្រទេសក័ម្ពុជា បានបញ្ឈប់គម្រោងជ្រើសរើសនាងស្អាតប្រចាំប្រទេស ដោយហេតុផល ប៉ះពាល់ទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អ របស់ប្រទេសនេះ។ ក័ម្ពុជា កាលពីពេលមុខនេះ មានគម្រោងជ្រើសរើសបវរកញ្ញា តែមិនឲ្យមានការស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់ហែលទឹក តាមបែបបបច្ចឹមប្រទេស។

លោក ស៊ីម សារ៉ាក់ អគ្គនាយកក្រសួងវប្បធម៌ ប្រទេសក័ម្ពុជា បាននិយាយថា ក្រសួងរបស់លោក បានដកការអនុញ្ញាតប្រកួតនោះវិញហើយ បន្ទាប់ពីមានការពិចារណា ពីការបដិសេធប្រឆាំងមិនឲ្យ មានការប្រកួតបែបនេះរួចមក។

ក្រសួងកាលពីសប្ដាហ៍មុននេះ បានជម្រាបទៅក្រុមហ៊ុន ផ្លាណេត ខមមុយនីខេស្សិន ដែលជាក្រុមហ៊ុនចាត់ចែងការប្រកួតបវរកញ្ញា សម្រាប់ឆ្នាំ២០០៦នេះ ពីការដកការអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំការប្រកួត។

ប្រសិនបើការប្រកួតនេះមានការរៀបចំ នោះអ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ ប្រមាណ ១១០០ដុល្លារអាមេរិក រួមទាំងមានសិទ្ធិទៅចូលរួម ប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាឡ ២០០៦ នាឆ្នាំខាងមុខផងដែរ៕ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: