លាវហោះ ហ្លួងព្រះបាង បឹងកក់ ដោយMA60គ្រឿងថ្មី


យន្តហោះប្រភេទ MA60 ខ្នាត៥០-៦០កៅអី ផលិតនៅប្រទេសចិន ចំនួន២គ្រឿង ដែលមួយ​គ្រឿង​ដំបូង​បាន​មក​ដល់​សបប លាវ នឹង​ប្រើ​ហោះ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ និង​មួយ​គ្រឿង​ទៀត​នឹង​ហោះ​ខ្សែ​ផ្លូវ​ បឹងកក់-ហ្លួងព្រះបាង នា​ខែ​តុលា​ខាង​មុខ​នេះ

ក្រុមហ៊ុន​សហគ្រាស​អាកាសចរ​លាវ (Lao Aviation Enterprise Company) ដែល​ជា​ម្ចាស់​អាកាសចរ​ជាតិ​លាវ កំពុង​ចាប់​ផ្ដើម​កែ​លម្អ​ផ្លូវ​ហោះហើរ​ទាំង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស និង​នៅ​ភូមិភាគ​បន្ទាប់​ពី​បានយន្តហោះ​ប្រភេទ​ថ្មី MA60 ឬ Modern Art 60 ដែល​ផលិត​នៅ​សាធារណៈរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន​ ចំនួន​២​គ្រឿង ដើម្បី​បន្ថែម​ការ​ហោះហើរ​រួម​ទាំង​ក្រុង​បឹងកក់ ជាមួយ​ក្រុង​មរតក​លោក​ហ្លួងព្រះបាង​ផង​ដែរ។

អាកាសចរ​ជាតិ​លាវ​បាន​ធ្វើ​ការ​ប្រជុំ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​១៣-15 សីហា​នេះ នៅ​ឯ​ហ្លួងព្រះបាង ស្ដី​ពី​ផែនការ​ហោះហើរ​ថ្មី ការ​បើក​ផ្លូវ​ហោះហើរ​ថ្មី​ ដោយ​យន្តហោះ​ថ្មី ដើម្បី​ដោះស្រាយ​នូវកំណើន​ទេសចរ​ដែល​នឹង​ធ្វើ​ដំណើរ​ចូល​មក​ប្រទេស​លាវ ១,៥​លាន​នាក់ ជា​ពិសេស​ដែល​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​យន្តហោះ មាន​ចំនួន​កើន​ឡើង​គ្រប់ៗ​ឆ្នាំ។

ខ្សែ​ផ្លូវ​ថ្មី​ដែល​អាកាសចរ​ជាតិ​លាវ នឹង​ធ្វើ​ការហោះហើរ​ចាប់​ពីខែ​តុលា​នេះ រួម​មាន​ខ្សែ​ផ្លូវ ហ្លួងព្រះបាង-ហាណូយ ចម្ប៉ាស័ក-សៀមរាប-ក្រុងហាណូយ និង​ខ្សែ​ផ្លូវ ក្រុងបឹងកក់-វៀងច័ន្ទន៍ និងប៉ាកសេ-ក្រុងភ្នំពេញ ផងដែរ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: