ក័ម្ពុជាបើកសម្ពោធអគារព្រលានយន្តហោះ សៀមរាប


អគារថ្មីរបស់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ ខែត្រសៀមរាប ប្រទេសក័ម្ពុជា

ប្រទេសក័ម្ពុជាបានបើកប្រើប្រាស់នូវអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីមួយ នៅខេត្តសៀមរាប ដែលជា កន្លែងនាំទេសចរចូលទៅតំបន់អង្គរនៅប្រទេសនេះ។

លោក ដូមីនីក ពែរបង់ រដ្ឋមន្ដ្រីដឹកជញ្ជូនប្រទេសបារាំង បើកសម្ពោធចំណតយន្តហោះថ្មីនេះ ដែលប្រទេស បារាំងនិយាយថា នឹងជួយបង្កើនវិស័យទេសចរនិងការបណ្ដាក់ទុនក្នុងប្រទេសក័ម្ពុជា។

វិស័យទេសចរណ៍ ដែលផ្ដោតទៅលើប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្ត ជាវិស័យកំពុងតែរីកដុះដាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយ នាំមកនូវធនធានដែលប្រទេសក័ម្ពុជា ត្រូវការយ៉ាងខ្លាំង។

ប្រទេសបារាំងជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេទីពីរ បន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុន៕

2 Responses to “ក័ម្ពុជាបើកសម្ពោធអគារព្រលានយន្តហោះ សៀមរាប”

  1. Koko Says:

    http://maiphuongthuy.bravehost.com/index.htm

  2. hycloff Says:

    ford theater chicago

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: