កញ្ញាវ័យ១៩ គ្រងម្ចាស់ Miss Vietnam 2006


ម៉ាយ ហ្វឿង ថ្វី (លេខ ១៨៩) ស្លៀកសំលៀកបំពាក់ឈុតហែលទឹក ក្នុងជុំផ្ដាច់ព្រ័ត នាយប់ថ្ងៃសៅរ៍ (២៦ សីហា)

និស្សិតស្រី ដែលមានកម្ពស់ ១៧៩សង់ទីម៉ែត្រ មកពីក្រុងហាណូយ ក្លាយជាម្ចាស់មកុដ “កញ្ញាឯកវៀតណាម ២០០៦” ក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត នាយប់ថ្ងៃសៅរ៍ (២៦ សីហា) ដោយក្នុងចំណោមកញ្ញាដែលចូលរួមវគ្គផ្ដាច់ព្រ័តទាំង១៥ រូប។

ម៉ាយ ហ្វឿង ថ្វី (Mai Phuong Thuy) និស្សិតស្រីវ័យ ១៩ឆ្នាំ មិនត្រឹមតែយកឈ្នះអ្នកចូលរួមប្រកួត ដោយរូបសម្បត្តិស្អាតប៉ុណ្ណោះទេ តែនាងនៅមានខ្នាតល្អជាងកញ្ញាឯទៀតៗគឺ 85-65-95  ស.ម. ជាបេក្ខជនដែលលេចធ្លោ និយាយស្ដីពិរោះពិសារ និងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អទៀតផង។

អ្នករងលំដាប់បន្ទាប់ក្នុងការប្រកួត Miss Vietnam 2006  គឺ លូ បាវ អញ (Luu Boa Anh) កញ្ញាឯកវ័យ ២៤ឆ្នាំ មកពីក្រុង កាន ធូ (Can Tho)  ខែត្រដែលជាប់ទន្លេមេគង្គ។ ចំណែកលំដាប់ទី៣ គឺ លឿង ធី ង៉ុក (Luong Thi Ngoc Lan) និស្សិតអាយុ២១ឆ្នាំ មកពីក្រុងព្រៃនគរ ៕

27 Responses to “កញ្ញាវ័យ១៩ គ្រងម្ចាស់ Miss Vietnam 2006”

 1. 4drozz99r Says:

  [url]http://hometown.aol.com/boys3709homosexu/gay-teen-pissing.htm[/url]

 2. Koko Says:

  Everything about MPT: http://maiphuongthuy.bravehost.com/index.htm

 3. dmlsxi2 Says:

  [url]http://www.geocities.com/mississippi946casino/pubic-craps.htm[/url]

 4. 8y9bpnf Says:

  [url]http://hometown.aol.com/baccarat6010jack/electronic-roulette-machines.htm[/url]

 5. u3fo8bw Says:

  [url]http://hometown.aol.com/anal9371movies/gay-sucking-daddys-cock.htm[/url]

 6. m82m9 Says:

  [url]http://www.geocities.com/casino462internet/single-zero-roulette-casino.htm[/url]

 7. fi212 Says:

  [url]http://www.geocities.com/online985bay/card-roulette.htm[/url]

 8. q25etcdya Says:

  [url]http://www.geocities.com/hotel578casino/nic-roulette.htm[/url]

 9. n0xerunf Says:

  [url]http://ca.geocities.com/boylinks873gay/gay-people-in-military-porn.htm[/url]

 10. kchgeqyyn Says:

  [url]http://uk.geocities.com/videos496sex/mature-naked-men-free-galleries.htm[/url]

 11. xielj3 Says:

  [url]http://hometown.aol.com/hard893445814/hott-sexy-naked-asses.htm[/url]

 12. mnuvj8rt Says:

  [url]http://hometown.aol.com/couple30922243/naked-pictures-of-bollywood-stars.htm[/url]

 13. qxjhz2cx8 Says:

  [url]http://hometown.aol.com/couple30922243/naked-pictures-of-bollywood-stars.htm[/url]

 14. 98vu37cll Says:

  [url]http://hometown.aol.com/couple30922243/naked-pussies-of-the-stars.htm[/url]

 15. rzasmsl0bk Says:

  [url]http://hometown.aol.com/couple21928365/families-relaxing-naked.htm[/url]

 16. wsjskcomp Says:

  [url]http://hometown.aol.com/dietpill73433008/veterinary-tramadol-picture.htm[/url]

 17. r8mn7 Says:

  [url]http://hometown.aol.com/action141439130/totally-free-porn-no-cards-no-charge.htm[/url]

 18. f4tky Says:

  [url]http://hometown.aol.com/movies633185movi/operative-pain-management.htm[/url]

 19. 8c32g8gds Says:

  [url]http://hometown.aol.com/movies62351man/horny-gay-soldiers.htm[/url]

 20. lq57wz6 Says:

  [url]http://hometown.aol.com/anal58971578/corination-street-stars-naked.htm[/url]

 21. xao68k8 Says:

  [url]http://hometown.aol.com/couple43785984/spy-pissing.htm[/url]

 22. hoggvts5 Says:

  [url]http://hometown.aol.com/drug398181288/100-pill-tramadol.htm[/url]

 23. ozxhps Says:

  [url]http://hometown.aol.com/losingweight6860/veterinary-tramadol-picture.htm[/url]

 24. z7yosyt Says:

  [url]http://hometown.aol.com/anal58971578/corination-street-stars-naked.htm[/url]

 25. txsmp Says:

  [url]http://hometown.aol.com/cheap601295814/killer-pain-tramadol.htm[/url]

 26. uymt5xki Says:

  [url]http://hometown.aol.com/couple21928365/naked-naturist-families.htm[/url]

 27. l2aeg Says:

  [url]http://hometown.aol.com/pharmacy73349180/pregnancy-tramadol.htm[/url]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: