បាតុភូតធម្មជាតិ “ស្ដេចនាគ” ហោះនៅក័ម្ពុជា

 

ប្រជាជនខ្មែរ ដែលអាស្រ័យនៅបរិវេណមាត់ទន្លេនាក្រុងភ្នំពេញ បាននាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងបាតុភូតធម្មជាតិ ដែលបានកើតឡើង ពីក្នុងទន្លេនឹងមានកម្ពស់ឡើងខ្ពស់រហូតរាប់រយម៉ែត្រ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជន មួយចំនួនគិតថា សេ្ដចនាគចុះលេងទឹក។

ហេតុកាលនេះ ដែលបានកើតឡើងដោយសារកម្លាំងព្យុះ កើតឡើងមុនថ្ងៃត្រង់ កាលីថ្ងៃអង្គារ ២៩ សីហា នេះ នាបរិវេណទន្លេបាសាក់ ដែលជាទន្លេភ្ជាប់ជាមួយ នឹងទន្លេមគង្គ ជាប់នឹងក្រុងភ្នំពេញ។

យ៉ាងណាក៏ដោយ មន្ត្រីឧតុនិយមរបស់ក័ម្ពុជា បានអធិប្បាយថា បាតុភូតដែលបានកើតឡើងមកនេះ ដោយសារសម្ពាធខ្យល់ទាបដែលកើតនៅទូទាំងប្រទេសក័ម្ពុជា ដែលកំពុងសាយភាយចុះមកភាគខាងត្បូង នឹងទៅជួបជាមួយនឹងអាកាសខ្ពស់ ដែលនៅបរិវេណនោះ ក៏កើតជាកម្លាំងខ្យល់យ៉ាងទាន់ហន់ នឹងមានចំហាយទឹកខ្ពស់ ហោះឡើងទៅលើពពក ឆ្ពោះទៅលើផ្ទៃមេឃ ដែលមើលទៅដូចព្យុះទណាដូ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: