ក័ម្ពុជាតាំងឈ្មោះ “ផ្លូវហាណូយ” ឆ្លងបុណ្យជាតិវៀតណាម


ផ្លូវម៉ៅសេទុង ផ្លូវរុស្សី និងថ្មីៗនេះផ្លូវហាណូយ
 

អជ្ញាធរក័ម្ពុជា ចាប់ផ្ដើមតាំងឈ្មោះផ្លូវមួយនៅក្រុងភ្នំពេញជា “ផ្លូវហាណូយ” ដើម្បីអបអរខួបឆ្នាំទី៦១ បុណ្យជាតិវៀតណាម ថ្ងៃទី២កញ្ញា ខណៈជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានការចាត់ឡើងសប្ដាហ៍វប្បធម៌វៀតណាម នៅក្នុងរាជធានីក័ម្ពុជា ដើម្បីរួមឆ្លងវារៈសំខាន់នេះ។

ផ្លូវនេះជាផ្លូវចាស់ ដែលមានប្រវែង១០,២គីឡូម៉ែត្រ បានទទួលការកសាងជួសជុល ដោយថវិការបស់គណៈកម្មការប្រជាជនក្រុងហាណូយ និងប្រាក់បរិច្ចាគពីប្រជាជនហាណូយមួយចំនួន ដើម្បីសម្ដែងដល់សម្ព័ន្ធភាព មិត្រភាពជាប្រពៃណីរវាងគ្នាមកជាយូរអង្វែង របស់ប្រទេសទាំងពីរ និងទីក្រុងទាំងពីរ។

បច្ចុប្បន្នមានផ្លូវជាច្រើននៅក័ម្ពុជា ដែលតាំងឈ្មោះឡើង ដើម្បីរំលឹកដល់បុគ្គលសំខាន់ ឬរួមឆ្លងវារៈឱកាសសំខាន់ៗផ្សេងៗ ជាមួយមិត្រប្រទេស ដូចជា ផ្លូវម៉ៅស៊ីទង់ ផ្លូវរុស្សី ជាដើម តែក៏នៅមិនមានផ្លូវដែលមានឈ្មោះទាក់ទងជាមួយវៀតណាមនៅឡើយ។

អាជ្ញាធរក័ម្ពុជារួមជាមួយផ្នែកវៀតណាម បានផ្ដើមសប្ដាហ៍វប្បធម៌វៀតណាមឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ (២៨សីហា) កន្លងមកនេះ ដែលមានឿាពយន្តវៀតណាម ជាច្រើនរឿង បញ្ចាំងក្នុងរោងភាពយន្ត ក្រុងភ្នំពេញ។ ក្រៅពីនេះ នៅមានអ្នកសិល្បៈ អ្នកចម្រៀង អ្នកសម្ដែង ជាច្រើនទៀត មកសម្ដែងសិល្បៈនៅក្រុងភ្នំពេញផងដែរ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: