ព្រៃនគរ ដាក់ប្រដាប់ស្ទង់កម្ដៅខ្លួន ការពារគ្រុនផ្ដាសាយបក្សី


អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ តាន ស៊ុន ញាត នៅក្រុងព្រៃនគរ

ក្រុងព្រៃនគរបានអនុញ្ញាតឲ្យ មជ្ឈមណ្ឌលការពាររោគ និងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ តាន ស៊ុន ញាត (Tan Son Nhat International Airport) ដំណើរការពារការរាលដាលមេរោគ គ្រុនផ្ដាសាយបក្សី ដោយការត្រួតចាត់ប្រដាប់ស្ទង់កម្ដៅរាងកាយ អ្នកដំណើរចូលទៅវៀតណាម ពីបរទេស។

គ្រឿងត្រួតកម្ដៅដោយប្រើកាំរស្មីអ៊ិនហ្វ្រារេដ (infra-red rays) និងប្រដាប់ស្ទង់កម្ដៅដែលមានលក្ខណៈពិសេស ដែលនឹងតាំងនៅបរិវេណ អាកាសយានដ្ឋានដែលត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់រយៈពេល២៤ម៉ោង។ បុគ្គលដែលត្រូវត្រួតឃើញមានកម្ដៅរាងកាយខ្ពស់ជាង៣៨អង្សាសេ នឹងត្រូវដាក់ដោយឡែកក្នុងបន្ទប់ពិសេស ដើម្បីត្រួតវិនិច្ឆ័យ មានជាប់រោគគ្រុនផ្ដាសាយបក្សីឬយ៉ាងណា។

ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម បានផ្ដល់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យ ១៤កន្លែងក្នុងទីក្រុង ដំណើរការត្រួតរក្សាយ៉ាងដិតដល់ និងមានលទ្ធភាពកែបញ្ហា បានភ្លាមៗ ពេលកើតការរាលដាលមេរោគគ្រុនផ្ដាសាយបក្សីលើមនុស្ស។ មន្ទីរពេទ្យ និងមជ្ឈមណ្ឌលការពាររោគផ្សេងៗ ត្រូវប្រាកដឲ្យច្បាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យរោគដំណើរការ២៤ម៉ោង រួមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗ សម្រាប់រក្សាអ្នកជំងឺ ផ្ដាសាយបក្សី យ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ផង៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: